Liên Hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HAPHA

Luôn sẵn sàng.

Văn phòng

HỒ CHÍ MINH

Tòa nhà MHome, 373-375 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

liên hệ

091 343 1010
hi@haiphatcorp.com.vn

PHÚ QUỐC

Dương Tơ, Phú Quốc,
tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

liên hệ

091 343 1010
hi@haiphatcorp.com.vn